Co możemy powiedzieć o roztworze o pH=0?

stężenie jonów OH− jest mniejsze od stężenia jonów H+
stężenie jonów OH− jest większe od stężenia jonów H+
stężenie jonów OH− jest równe stężeniu jonów H+
nie istnieje taki roztwór
Skala pH – ilo­ścio­wa skala kwa­so­wo­ści i za­sa­do­wo­ści roz­two­rów wodnych związków che­micz­nych. Skala ta jest oparta na ak­tyw­no­ści jonów hy­dro­nio­wych [H+] w roz­two­rach wodnych. Tra­dy­cyj­nie pH de­fi­niu­je się jako: pH = – lo­g10[H+], gdzie [H+] to­stę­że­nie jonów H+ w mo­l/d­m3(M). Zatem jeżeli pH=0 to stężenie jonów H+ wynosi 1mol/dm3 i jest to roztwór silnie kwaśny.

Rozkład odpowiedzi

stężenie jonów OH− jest mniejsze od stężenia jonów H+
stężenie jonów OH− jest większe od stężenia jonów H+
stężenie jonów OH− jest równe stężeniu jonów H+
nie istnieje taki roztwór
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
58%
25%
8%
8%
12
flagIndie
47%
11%
15%
24%
70
flagHolandia
37%
25%
25%
12%
16
flagSzwecja
36%
27%
0%
36%
11
flagStany Zjednoczone
35%
25%
22%
14%
124
flagNieznany
25%
17%
28%
28%
199
flagPolska
24%
19%
28%
26%
2807
flagWielka Brytania
23%
19%
33%
24%
108
flagNiemcy
21%
18%
32%
27%
37
flagWłochy
16%
33%
25%
25%
12
flagIrlandia
0%
28%
50%
21%
14

Płeć

men24%
women27%
stężenie jonów OH− jest mniejsze od stężenia jonów H+
24%
27%
stężenie jonów OH− jest większe od stężenia jonów H+
18%
16%
stężenie jonów OH− jest równe stężeniu jonów H+
25%
29%
nie istnieje taki roztwór
31%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co możemy powiedzieć o roztworze o pH=0?
3214
24%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Horia Varlan
Czytaj więcej: wikipedia Skala pH
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.