Co zaliczamy do ciał niebieskich?

Wszechświat jako całość
Ciemna materia
Materia międzygalaktyczna
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Ciało nie­bie­skie to każdy na­tu­ral­ny obiekt fizyczny oraz układ po­wią­za­nych ze sobą obiektów lub ich struk­tu­r, wy­stę­pu­ją­cy w prze­strze­ni ko­smicz­nej poza granicą at­mos­fe­ry ziem­skiej.

Rozkład odpowiedzi

Wszechświat jako całość
Ciemna materia
Materia międzygalaktyczna
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
9%
4%
4%
76%
21
flagNiemcy
7%
11%
9%
71%
52
flagWielka Brytania
4%
4%
20%
69%
65
flagHolandia
10%
0%
21%
68%
19
flagPolska
12%
5%
24%
56%
3379
flagNieznany
15%
3%
29%
50%
376

Płeć

men55%
women60%
Wszechświat jako całość
12%
6%
Ciemna materia
4%
7%
Materia międzygalaktyczna
27%
25%
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
55%
60%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co zaliczamy do ciał niebieskich?
4014
56%

Szczegóły

Autor: Astorre
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.