Ile Polaków zginęło podczas rzezi Wołyńskiej przez OUN i UPA ,i podczas Polskiego odwetu na Ukraińcach.

ok.35.tys i 6tys.
ok.50-60tys. i 5-6tys.
ok.150-200tys. i nieznana liczba
Nie jest znana dokładna liczba ofiar
Nie jest znana dokładna liczba ofiar, hi­sto­ry­cy szacują, że zginęło ok. 50–60 tys. Polaków i w odwecie 2–3 tysiące Ukra­iń­ców chociaż nie­któ­rzy pro­fe­so­rzy szacują do 200tys. za­mor­do­wa­nych Polaków w be­stial­ski sposób. Akcja ,,Wi­sła­'' była odwetem za zbrodnie Ukra­iń­skie, ale nie sięgają takich ol­brzy­mich liczb co Polskie ofiary. Ana­lo­gicz­ne lu­do­bój­stwo zostało prze­pro­wa­dzo­ne przez oddziały UPA na terenie Ma­ło­pol­ski Wschod­niej w pierw­szej połowie 1944 roku. Na­cjo­na­li­ści ukra­iń­scy mor­do­wa­li także Żydów i Ukra­iń­ców nie­przy­chyl­nych UPA i po­ma­ga­ją­cych Polakom.

Rozkład odpowiedzi

ok.35.tys i 6tys.
ok.50-60tys. i 5-6tys.
ok.150-200tys. i nieznana liczba
Nie jest znana dokładna liczba ofiar
odpowiedzi
flagPolska
7%
23%
34%
34%
815
flagNieznany
2%
34%
35%
26%
67
flagWielka Brytania
5%
36%
36%
21%
19
flagNiemcy
10%
10%
60%
20%
10

Płeć

men25%
women26%
ok.35.tys i 6tys.
7%
3%
ok.50-60tys. i 5-6tys.
28%
29%
ok.150-200tys. i nieznana liczba
37%
39%
Nie jest znana dokładna liczba ofiar
25%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile Polaków zginęło podczas rzezi Wołyńskiej przez OUN i UPA ,i podczas Polskiego odwetu na Ukraińcach.
949
32%

Szczegóły

Autor: ETOORM
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.