Kiedy i jak wytworzono pierwszą wodę sodową?

w pierwszej połowie XIXw. przez przez przepuszczenie przez nią sodu
w XVw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
w połowie XVIIIw. przez przepuszczenie przez nią dwutlenku węgla
w drugiej połowie XVIIIw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
Wodę gazowaną wy­two­rzy­li po raz pierwszy Joseph Prie­stley i Johann Jacob Schweppe poprzez prze­pusz­cze­nie przez nią dwu­tlen­ku węgla otrzy­my­wa­ne­go wcze­śniej z po­łą­cze­nia sody i kwasu. W rze­czy­wi­sto­ści nie ma żadnego śladu obec­no­ści sodu w sobie, jest to mylne okre­śle­nie.

Rozkład odpowiedzi

w pierwszej połowie XIXw. przez przez przepuszczenie przez nią sodu
w XVw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
w połowie XVIIIw. przez przepuszczenie przez nią dwutlenku węgla
w drugiej połowie XVIIIw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
odpowiedzi
flagWielka Brytania
13%
8%
55%
22%
36
flagPolska
12%
17%
54%
15%
2358
flagNieznany
15%
17%
50%
15%
338
flagNiemcy
9%
22%
50%
18%
22

Płeć

men51%
women54%
w pierwszej połowie XIXw. przez przez przepuszczenie przez nią sodu
12%
12%
w XVw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
17%
16%
w połowie XVIIIw. przez przepuszczenie przez nią dwutlenku węgla
51%
54%
w drugiej połowie XVIIIw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
18%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy i jak wytworzono pierwszą wodę sodową?
2834
53%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: Grażyna Rutowska
Czytaj więcej: wikipedia Woda gazowana
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.