toolsTo nie jest aktywne pytanie!

To pytanie zostało odrzucone

Kto sprawuje władzę w Szwajcarii?

Rada Kantonów
Prezydent
Zgromadzenie Związkowe (Parlament)
Kanclerz
Szwaj­ca­ria jest fe­de­ra­cją de­mo­kra­tycz­ną oraz par­la­men­tar­ną, gdzie na szeroką skalę wy­ko­rzy­sty­wa­na jest in­sty­tu­cja re­fe­ren­dum (de­mo­kra­cja bez­po­śred­nia­). Zgro­ma­dze­nie składa się z dwóch Izb: Rady Kantonów i Rady Na­ro­do­wej. Wy­bie­ra­na jest co 4 lata w wyniku re­fe­ren­dum (przez ogół oby­wa­te­li upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia­).

Rozkład odpowiedzi

Rada Kantonów
Prezydent
Zgromadzenie Związkowe (Parlament)
Kanclerz
odpowiedzi
flagJamajka
0%
0%
100%
0%
1
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
100%
0%
1
flagNepal
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
20%
0%
80%
0%
5
flagStany Zjednoczone
25%
0%
75%
0%
4
flagAustria
0%
0%
66%
33%
3
flagSri Lanka
50%
0%
50%
0%
2
flagPolska
29%
9%
48%
13%
348
flagNieznany
45%
13%
40%
0%
22
flagNiemcy
50%
12%
37%
0%
8
flagSzwajcaria
0%
33%
33%
33%
3
flagWielka Brytania
66%
16%
16%
0%
6
flagSzwecja
50%
0%
0%
50%
2
flagTurcja
100%
0%
0%
0%
1
flagNigeria
0%
0%
0%
100%
1
flagArmenia
100%
0%
0%
0%
1
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
1
flagIzrael
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men46%
women45%
Rada Kantonów
37%
30%
Prezydent
10%
4%
Zgromadzenie Związkowe (Parlament)
46%
45%
Kanclerz
7%
19%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: _Tasmo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.