toolsTo nie jest aktywne pytanie!

To pytanie zostało odrzucone
Oryginalne pytanie: Who invented the mailbox? »

Kto wynalazł skrzynkę pocztową?

Thomas Alva Edison
Jan Szczepanik
Benjamin Franklin
Anthony Trollope
Anthony Trollope był jednym z naj­waż­niej­szych pisarzy an­giel­skich ery wik­to­riań­skiej. Trollope opi­sy­wa­ł, jaką rolę w re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich od­gry­wa­ją pie­nią­dze. W miej­sco­wo­ści Guersey, gdzie mieszkał można zobaczyć odlaną z żelaza skrzynkę pocz­to­wą. Mało kto w Polsce wie, że to właśnie on wynalazł ten - wy­da­wa­ło­by się - tak oczy­wi­sty przed­miot. Jak głosi napis jest to pierwsza skrzynka pocztowa w Anglii i została w 1852 roku za­in­sta­lo­wa­na właśnie przez An­tho­ny­’e­go Trol­lo­pe­’a.

Rozkład odpowiedzi

Thomas Alva Edison
Jan Szczepanik
Benjamin Franklin
Anthony Trollope
odpowiedzi
flagAustria
0%
0%
0%
100%
2
flagSri Lanka
0%
0%
0%
100%
2
flagCzechy
0%
33%
0%
66%
3
flagFrancja
0%
50%
0%
50%
4
flagChorwacja
0%
0%
50%
50%
2
flagArmenia
0%
50%
0%
50%
2
flagHolandia
37%
12%
12%
37%
8
flagNieznany
14%
30%
21%
32%
340
flagPolska
14%
29%
23%
31%
1924
flagSzwecja
0%
75%
0%
25%
4
flagNorwegia
0%
75%
0%
25%
4
flagWielka Brytania
16%
35%
25%
22%
31
flagNiemcy
15%
31%
31%
21%
19
flagWłochy
0%
40%
40%
20%
5
flagIrlandia
14%
57%
14%
14%
7
flagStany Zjednoczone
12%
25%
50%
12%
8
flagGrecja
0%
0%
100%
0%
2
flagRosja
0%
50%
50%
0%
2
flagSeszele
0%
50%
50%
0%
2
flagIndie
0%
50%
50%
0%
2

Płeć

men26%
women37%
Thomas Alva Edison
14%
14%
Jan Szczepanik
36%
23%
Benjamin Franklin
21%
24%
Anthony Trollope
26%
37%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: Jon Parise
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.