Która choroba bakteryjna dotykająca przeżuwaczy jest najstarsza (niektórzy eksperci uważają, że była przyczyną 5tej i 6tej plagi egipskiej)?

wąglik
5630
bruceloza
1734
tężec
3505
szelestnica
1146
Niektórzy eksperci uważają, że wąglik był przyczyną 5tej i 6tej plagi egipskiej (zob. Księga Wyjścia 7-9). Plaga szósta, czyli wrzody odpowiada odmianie skórnej wąglika.
popraw to pytanie
abulia
zasięg: raczej globalnechorobymedycyna