Skąd wzięło się słowo quiz?

James Daly, założył się o to, że w ciągu dwudziestu czterech godzin wprowadzi do użycia nowe słowo.
Od francuskiego 'qui' połączonego z literą 'z'.
Od amerykańskiego filmu 'Quiz Show'.
Od słów 'quizzical' lub 'quizzing glass', używanych w rozumieniu 'naśmiewać się z kogoś' oraz 'kpić'
Słowo to pojawia się po raz pierwszy w roku 1784, w Anglii, i oznacza wtedy dziwną osobę. Nie jest znany sposób w jaki to słowo zyskało dzi­siej­sze zna­cze­nie testu, jednak nie pojawia się w nim przed 1867, kiedy to pojawiło się w Stanach Zjed­no­czo­nych. American Heritage twier­dzi, że quiz może po­cho­dzić od an­giel­skie­go, dia­lek­to­we­go słowa "qu­ise­t", ozna­cza­ją­ce­go "pytać", które roz­wi­nę­ło się właśnie od słów "qu­iz­zin­g". Nie­za­leż­nie od wszyst­kie­go, słowo to posiada taki sam źró­dło­słów jak słowa "qu­estio­n" czy "i­nqu­isi­ti­ve­".

Rozkład odpowiedzi

James Daly, założył się o to, że w ciągu dwudziestu czterech godzin wprowadzi do użycia nowe słowo.
Od francuskiego 'qui' połączonego z literą 'z'.
Od amerykańskiego filmu 'Quiz Show'.
Od słów 'quizzical' lub 'quizzing glass', używanych w rozumieniu 'naśmiewać się z kogoś' oraz 'kpić'
odpowiedzi
flagNiemcy
36%
0%
9%
54%
11
flagPolska
29%
24%
11%
34%
754
flagNieznany
35%
23%
13%
26%
106

Płeć

men26%
women34%
James Daly, założył się o to, że w ciągu dwudziestu czterech godzin wprowadzi do użycia nowe słowo.
37%
31%
Od francuskiego 'qui' połączonego z literą 'z'.
22%
24%
Od amerykańskiego filmu 'Quiz Show'.
13%
9%
Od słów 'quizzical' lub 'quizzing glass', używanych w rozumieniu 'naśmiewać się z kogoś' oraz 'kpić'
26%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd wzięło się słowo quiz?
906
33%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: Animated Heaven
Czytaj więcej: wikipedia Quiz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.