toolsTo nie jest aktywne pytanie!

Zwolennikami, którego poglądu byli twórcy socjalizmu: Karol Marks i Fryderyk Engels?

elitaryzmu
pacyfizmu
egalitaryzmu
internacjonalizmu
Ega­li­ta­ryzm to pogląd, że równość jest podstawą spra­wie­dli­we­go ustroju spo­łecz­ne­go. Pacyfizm to ruch spo­łecz­no­-po­li­tycz­ny dążący do pokoju, po­tę­pia­ją­cy wojny. Eli­ta­ryzm to pogląd, zgodnie z którym niektóre jed­nost­ki czy grupy są bardziej war­to­ścio­we od innych. In­ter­na­cjo­na­lizm to ide­olo­gia wy­ra­ża­ją­ca dążenie do rów­no­upraw­nie­nia i współ­pra­cy wszyst­kich narodów.

Rozkład odpowiedzi

elitaryzmu
pacyfizmu
egalitaryzmu
internacjonalizmu
odpowiedzi
flagSerbia
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
16%
0%
83%
0%
6
flagSri Lanka
0%
0%
83%
16%
6
flagJamajka
0%
0%
66%
33%
3
flagStany Zjednoczone
0%
28%
57%
14%
7
flagPolska
7%
9%
53%
29%
447
flagChińska Republika Ludowa
0%
0%
50%
50%
2
flagIzrael
0%
0%
50%
50%
2
flagKanada
0%
0%
50%
50%
2
flagNiemcy
12%
0%
37%
50%
8
flagWielka Brytania
11%
0%
33%
55%
9
flagNieznany
6%
25%
25%
43%
16
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
3
flagAustria
33%
0%
0%
66%
3
flagBurundi
0%
100%
0%
0%
1
flagBurkina Faso
0%
0%
0%
100%
1
flagWybrzeże Kości Słoniowej
0%
0%
0%
100%
1
flagLitwa
0%
0%
0%
100%
1
flagBhutan
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men54%
women73%
elitaryzmu
5%
5%
pacyfizmu
10%
4%
egalitaryzmu
54%
73%
internacjonalizmu
29%
15%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Jakub Szestowicki
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.