Translate this question
Globalquiz questions are translated by users for other users.

flag English language

flag Polish language

flag French language

flag Spanish language

flag German language

flag Italian language

flag Dutch language

flag Russian language

flag Portuguese language

flag Swedish language

Vad var namnet på skurken som Pilatus släppte?
Barabbas
Jonah
Barnabas
Boreas
Barabbas och Jesus var kandidater till påskenamnestet. Barabbas släpptes, och Kristus fördömde korsfästelsen.
globalquiz.org
0
Correct this question
0
Very interesting!

flag Romanian language

Cum a fost numele ticălosului eliberat de Pilat?
Baraba
Jonah
Barnaba
Boreas
Barabbas și Isus erau candidați la amnistia Paștelui. Barabbas a fost eliberat și Hristos a condamnat răstignirea.
globalquiz.org
0
Correct this question
0
Very interesting!