Translate this question
Globalquiz questions are translated by users for other users.

flag English language

Which country is Attica a part of?
Switzerland
Austria
Italy
Greece
Attica is a small region, but it played an important role in the history of Greece and the world. Athens is located in Attica.
globalquiz.org
0
Correct this question
0
Very interesting!

flag Polish language

Częścią którego kraju jest Attyka?
Szwajcarii
Austrii
Włoch
Grecji
Attyka jest niewielka, ale odegrała kluczową rolę w historii Grecji i świata. Ateny położone są właśnie w Attyce.
globalquiz.org
0
Correct this question
1
Very interesting!

flag French language

flag Spanish language

¿Dónde está Attica?
Suiza
Austria
Italia
Grecia
Attica es una región pequeña, pero jugó un papel importante en la historia de Grecia y del mundo. Atenas se encuentra en Ática.
globalquiz.org
0
Correct this question
0
Very interesting!

flag German language

flag Italian language

Dove si trova Attica?
Svizzera
Austria
Italia
Grecia
Attica è una piccola regione, ma ha giocato un ruolo importante nella storia della Grecia e del mondo. Atene si trovano in Attica.
globalquiz.org
0
Correct this question
0
Very interesting!

flag Dutch language

flag Russian language

flag Portuguese language

Onde fica Ática?
Suíça
Áustria
Itália
Grécia
Attica é uma região pequena, mas desempenhou um papel importante na história da Grécia e do mundo. Atenas estão localizados em Ática.
globalquiz.org
0
Correct this question
0
Very interesting!