Translate this question
Globalquiz questions are translated by users for other users.

flag English language

Which of these numbers is the biggest?
10 trillion
100 quadrillion
1000 billion
All numbers are equal
Billion has got 9 zeros, trillion 12 zeros, quadrillion 15 zeros.
lukasz Poland
0
Correct this question
3
Very interesting!

flag Polish language

Która liczba z podanych jest największa?
10 bilionów
100 biliardów
1000 miliardów
Wszystkie liczby są równe
Miliard ma 9 zer, bilion 12 zer, a biliard 15 zer.
lukasz Poland
0
Correct this question
3
Very interesting!

flag German language