bg

Człowiek 10 najtrudniejszych zagadek

Lista dziesięciu pytań o człowiek (spośród 137), na które najczęściej udzielane są błędne odpowiedzi
Quiz człowiek
Która z zasad azotowych jest purynowa?
Cytozyna
Adenina
Tymina
Uracyl
Cytozyna, uracyl i tymina należą do zasad azotowych pirymidynowych, a adenina i guanina do zasad azotowych purynowych.
Anna Polowczyk
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!
zagadki o genetyce
Zagraj i zobacz więcej pytań
Quiz człowiek