1 MB to?

1000 kB
89
1000 KB
71
1024 kB
287
1024 KB
92
W informatyce przedrostek mega zwykle oznacza liczbę 1 048 576 i jest wynikiem działania 1024 × 1024 = 2^20. W jednostkach dziesiętnych jest nieco inaczej, ale one nie są wykorzystywane w informatyce.1 MB = 1024 kB 1 kB = 1024 B 1 MB = 1 048 576 B 1 B = 8 b (bitów) 1 MB = 8 388 608 b
popraw to pytanie
Tschuka
zasięg: raczej globalneinformatykakomputery
Ilustracja: Bernard Goldbach