Co dosłownie oznacza imię "Zofia"?

miłość
876
wiarę
2379
mądrość
9345
piękno
2844
Zofia (Sophia) to mądrość po grecku i po łacinie. Słowo "filozofia" oznacza zaś dosłownie "umiłowanie mądrości". A zatem wszyscy fani Sophii Loren mogliby być nazwani "filozofami".
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneimionakobietykulturanazwysłowa
Ilustracja: Luiz Fernando Reis