Co jest jednostką konduktancji w układzie SI?

1Ω (om)
1304
1S (siemens)
2739
1H (henr)
863
1T (tesla)
1672
Konduktancja (przewodność elektryczna) jest odwrotnością rezystancji. Jest więc miarą podatności elementu na przepływ prądu elektrycznego. Zwyczajowo konduktancję oznacza się symbolem G (wielka litera G). Jednostką konduktancji w układzie SI jest simens (1 S).
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej globalneelektrycznośćfizykanazwytechnika