Co jest największe z podanych?

mila morska
3526
mila lądowa w USA
929
wiorsta
678
kilometr
358
Mila morska to 1852 m (w niektórych krajach przyjmuje się nieco inne, zbliżone wartości), mila lądowa (statute mile) w USA to 1609 m, zaś wiorsta miała ok. 1077 m.
popraw to pytanie
Przemek
zasięg: raczej globalnejednostkimiarytechnika