Co jest podwyższone u osób z zespołem Cushinga?

limfocyty
350
steroidy
421
estrogeny
543
aldosteron
318
Zespół Cushinga jest związany z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (lub innych steroidów nadnerczowych) w surowicy krwi. Najczęstszą przyczyną występowania zespołu Cushinga jest długotrwałe podawanie glikokortykosterydów w leczeniu innych chorób.
popraw to pytanie
lesteribi
zasięg: raczej globalnebiologiachorobymedycyna