Co mówi prawo Hubble`a ;

Wszechświat podlega ciągłej inflacji
Wszechświat się rozszerza
Wszechświat się grawitacyjnie przyciaga
Wszechświat się zapada
Edwin Hubble -w 1929 roku, po wielu żmudnych i skru­pu­lat­nych po­mia­ra­ch, stwier­dził , że widmo danej ga­lak­ty­ki jest tym bardziej prze­su­nię­te ku długim falom czer­wo­ny­m, im bardziej jest ona od nas odległa. Prze­su­nię­cie ku czer­wie­ni świadczy o tym, że ga­lak­ty­ka się od nas oddala. Jest to pod­sta­wo­we prawo ko­smo­lo­gii .

Rozkład odpowiedzi

Wszechświat podlega ciągłej inflacji
Wszechświat się rozszerza
Wszechświat się grawitacyjnie przyciaga
Wszechświat się zapada
odpowiedzi
flagNieznany
4%
80%
0%
14%
21
flagPolska
9%
71%
11%
6%
416

Płeć

men76%
women67%
Wszechświat podlega ciągłej inflacji
8%
10%
Wszechświat się rozszerza
76%
67%
Wszechświat się grawitacyjnie przyciaga
7%
10%
Wszechświat się zapada
6%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co mówi prawo Hubble`a ;
473
71%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Robert Sullivan
Czytaj więcej: www.flickr.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.