Co okresla liczba atomowa

Liczbę neutronów w jadrze atomu
99
Liczbę atomów
117
Liczbę protonów w jądrze atomu
355
Liczbę elektronów w jądrze atomu
119
Liczba atomowa jest podstawą uporządkowania pierwiastków w układzie okresowym i z tego powodu nazywana jest także liczbą porządkową. Obecnie znane są pierwiastki o liczbach atomowych z zakresu 1–118, teoretycznie możliwe jest istnienie jąder o większej liczbie atomowej.
popraw to pytanie
Tschuka
zasięg: raczej globalnechemia