Co oznaczają dosłownie słowo "hieroglif"?

święte znaki
tajemne symbole
wyryte litery
wyryte duchy
Nazwa wywodzi się (po­dob­nie jak nazwa władcy – faraona) z greki i oznacza święte znaki. Pismo egipskie czyli hie­ro­gli­fy, należy do naj­star­szych na świecie. Hie­ro­gli­fy miały po­cząt­ko­wo cha­rak­ter obrazowy (i­de­ogra­ficz­ny­), co ozna­cza­ło iż jeden znak od­po­wia­dał (za­zwy­cza­j) jednemu wy­ra­zo­wi. Hie­ro­gli­fów używano głównie jako pisma mo­nu­men­tal­ne­go dla tekstów re­li­gij­nych.

Rozkład odpowiedzi

święte znaki
tajemne symbole
wyryte litery
wyryte duchy
odpowiedzi
flagNieznany
35%
14%
35%
14%
14
flagPolska
29%
22%
35%
11%
284

Płeć

men34%
women41%
święte znaki
34%
41%
tajemne symbole
24%
17%
wyryte litery
30%
26%
wyryte duchy
10%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Was bedeutet das Wort "Hieroglyphe"?
0
0%
flag
Co oznaczają dosłownie słowo "hieroglif"?
330
31%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Jorge Elías
Czytaj więcej: wikipedia Hieroglify
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.