Co to jest front atmosferyczny?

wąska strefa oddzielająca dwie masy powietrza o różnych właściwościach fizycznych
linia łącząca miejsca o tym samym ciśnieniu
strefa do której dociera silny wiatr spowodowany przez prądy zstępujące występujące w burzy
linia łącząca miejsca o tym samym typie pogody
Cienka warstwa w at­mos­fe­rze (kil­ka­set metrów) roz­dzie­la­ją­ca dwie masy po­wie­trza o różnych wła­sno­ściach fi­zycz­ny­ch, np. o innym ci­śnie­niu, sile, kierunku wiatru, tem­pe­ra­tu­rze i wil­got­no­ści. Wy­stę­pu­ją fronty at­mos­fe­rycz­ne sta­cjo­nar­ne lub ruchome, prze­miesz­cza­ją­ce się jako fronty ciepłe lub chłodne.

Rozkład odpowiedzi

wąska strefa oddzielająca dwie masy powietrza o różnych właściwościach fizycznych
linia łącząca miejsca o tym samym ciśnieniu
strefa do której dociera silny wiatr spowodowany przez prądy zstępujące występujące w burzy
linia łącząca miejsca o tym samym typie pogody
odpowiedzi
flagWielka Brytania
63%
27%
6%
1%
61
flagStany Zjednoczone
62%
25%
6%
6%
16
flagHolandia
61%
27%
5%
5%
18
flagWłochy
58%
35%
0%
5%
17
flagPolska
53%
28%
11%
5%
2302
flagNiemcy
52%
36%
8%
2%
36
flagNieznany
43%
36%
17%
3%
200

Płeć

men48%
women54%
wąska strefa oddzielająca dwie masy powietrza o różnych właściwościach fizycznych
48%
55%
linia łącząca miejsca o tym samym ciśnieniu
32%
35%
strefa do której dociera silny wiatr spowodowany przez prądy zstępujące występujące w burzy
13%
6%
linia łącząca miejsca o tym samym typie pogody
6%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest front atmosferyczny?
2267
54%

Szczegóły

Autor: michal55

Historia

27 lipca 2016 21:24:52 utworzył michal55 »
21 czerwca 2017 04:06:15 zmienił Norbert Sośnierz »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.