Część terytorium państwa położona w oddzieleniu od głównego jego obszaru, lecz na tym samym obszarze lądowym (jak np. hiszpańska Llívia lub rosyjski obwód kaliningradzki) to

enklawa
348
eksklawa
385
enkapsula
38
ekstremum
27
Obwód kaliningradzki jest eksklawą Rosji. Eksklawa może być enklawą jeśli jest otoczona terytorium innego państwa. Obwód kaliningradzki nie jest enklawą, gdyż nie jest otoczony przez jedno państwo.
popraw to pytanie
BeaJ
zasięg: raczej globalneciekawostkigeografiakartografiamapy
Ilustracja: wikimedia