Czedżu to wyspa należąca do

Japonii
Chin
Korei Południowej
Wietnamu
Czedżu (Jeju) to naj­więk­sza wyspa Korei Po­łu­dnio­we­j, jed­no­cze­śnie naj­mniej­sza z jej pro­win­cji. Wyspa położona jest w Cie­śni­nie Ko­re­ań­skiej. Naj­więk­szym miastem i stolicą pro­win­cji jest Czedżu. W 2007 roku wpisano ją na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO. Czedżu to wyspa po­cho­dze­nia wul­ka­nicz­ne­go, na której panuje klimat sub­tro­pi­kal­ny. Cen­tral­ny wulkan Hal­la­-sa­n, 1950 m n.p.m., jest też naj­wyż­szym szczytem całej Korei Po­łu­dnio­wej.

Rozkład odpowiedzi

Japonii
Chin
Korei Południowej
Wietnamu
odpowiedzi
flagPolska
14%
14%
41%
30%
302
flagNieznany
0%
30%
40%
30%
10

Płeć

men45%
women48%
Japonii
13%
18%
Chin
21%
9%
Korei Południowej
45%
48%
Wietnamu
19%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czedżu to wyspa należąca do
350
42%

Szczegóły

Autor: homoviator
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.