Czego dotyczył zwęglony Zwój z En Gedi?

Księgi Kapłańskiej.
Hebrajskiego tekstu Tory
Poprawek i przeróbek tekstu biblijnego
Do tej port trwają ustalenia
Zwój z En Gedi – zwęglony starożytny pergaminowy zwój biblijny zawierający hebrajski tekst Księgi Kapłańskiej. Pochodzi z okresu pomiędzy drugą połową I a IV wiekiem n.e. Został znaleziony w 1970 roku w En Gedi. Stanowi ważne świadectwo przekazywania tekstu Biblii. Jest przechowywany w Israel Antiquities Authority.
Marko1
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneBibliaStary TestamentZwój z En Gedi

Odpowiedzi według kraju

Księgi Kapłańskiej.
Hebrajskiego tekstu Tory
Poprawek i przeróbek tekstu biblijnego
Do tej port trwają ustalenia
odpowiedzi
flagPolska
33%
15%
13%
37%
59