Czego jest wiele w hotelu?

pokoi
2566
pokojów
343
pokoji
317
dopuszczalne są formy "pokoi" i "pokojów"
1406
Językoznawcy dopuszczają także formy naboi, tramwai, olei, hultai, kowboi, słoi. Wynika to z faktu, że we wszystkich przytoczonych wyrazach wygłosowe -j było kiedyś miękkie, podobnie jak dzisiejsze -ń. Stąd odmiana jak koni, słoni.
popraw to pytanie
docha
zasięg: raczej specyficzne dla językahotelejęzyk polskipolszczyzna