Czemu równa jest 1 AU (jednostka astronomiczna)?

odległości Księżyca od Ziemi
1610
odległości Ziemi od Słońca
5463
odległości Księżyca od Słońca
527
żadne z powyższych
1696
Jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wynosząca 150 mln km.
popraw to pytanie
Hinode
zasięg: raczej globalneastronomiafizykaSłońceZiemia
Ilustracja: Tom Hall