Czy na podstawie stroju można rozpoznać jak bardzo zaawansowany jest dany tancerz towarzyski?

Tak, ponieważ lepszych tancerzy stać na lepsze stroje
Tak, ponieważ pewne elementy stroju są dozwolone dla wybranych klas tanecznych
Tak, ponieważ kolor sukienki jest przypisany dla danej klasy tanecznej
Nie
Przepisy tańca to­wa­rzy­skie­go jasno okre­śla­ją jakie elementy stroju może założyć tancerz mający daną klasę ta­necz­ną. Nie­wy­star­cza­ją­co za­awan­so­wa­ni tancerze nie mogą np. założyć fraka w przy­pad­ku męż­czy­zny i krysz­ta­łów swa­ro­vskie­go w przy­pad­ku kobiety. Do­pusz­czal­ne fryzury również zależą od po­sia­da­nej klasy ta­necz­nej.

Rozkład odpowiedzi

Tak, ponieważ lepszych tancerzy stać na lepsze stroje
Tak, ponieważ pewne elementy stroju są dozwolone dla wybranych klas tanecznych
Tak, ponieważ kolor sukienki jest przypisany dla danej klasy tanecznej
Nie
odpowiedzi
flagNieznany
7%
52%
18%
21%
38
flagPolska
5%
49%
14%
29%
636
flagWielka Brytania
9%
36%
0%
54%
11

Płeć

men41%
women44%
Tak, ponieważ lepszych tancerzy stać na lepsze stroje
4%
4%
Tak, ponieważ pewne elementy stroju są dozwolone dla wybranych klas tanecznych
41%
44%
Tak, ponieważ kolor sukienki jest przypisany dla danej klasy tanecznej
20%
13%
Nie
33%
37%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy na podstawie stroju można rozpoznać jak bardzo zaawansowany jest dany tancerz towarzyski?
736
48%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Ailura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.