Czym zajmuje się falerystyka?

flagami i chorągwiami
zbiornikami wody słodkiej
orderami i odznaczeniami
procesami tworzenia się gór
Nauka ta zajmuje się orderami, odznaczeniami i innymi odznakami i znakami honorowymi, nadawanymi osobom zasłużonym dla monarchy, państwa lub innej organizacji posiadającej prawo nadawania odznaczeń. Falerystyka, podobnie jak i weksylologia, wyodrębniła się z heraldyki, zachowując wspólne z nią metody badawcze.
BeaJ
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneetymologiahistoriaMEDALEnaukanazwyodznaczeniaordery

Odpowiedzi według kraju

flagami i chorągwiami
zbiornikami wody słodkiej
orderami i odznaczeniami
procesami tworzenia się gór
odpowiedzi
flagNiemcy
20%
5%
61%
10%
75
flagGrecja
18%
12%
56%
12%
16
flagAustria
38%
0%
53%
7%
13
flagIrlandia
26%
10%
52%
10%
19
flagPolska
30%
9%
51%
8%
2702
flagStany Zjednoczone
30%
15%
46%
5%
52
flagAustralia
36%
0%
44%
16%
25
flagWielka Brytania
31%
12%
36%
18%
66
flagIndie
20%
20%
35%
24%
54
flagHolandia
50%
20%
20%
10%
10