Czym zajmuje się falerystyka?

flagami i chorągwiami
87
zbiornikami wody słodkiej
38
orderami i odznaczeniami
155
procesami tworzenia się gór
39
Nauka ta zajmuje się orderami, odznaczeniami i innymi odznakami i znakami honorowymi, nadawanymi osobom zasłużonym dla monarchy, państwa lub innej organizacji posiadającej prawo nadawania odznaczeń. Falerystyka, podobnie jak i weksylologia, wyodrębniła się z heraldyki, zachowując wspólne z nią metody badawcze.
popraw to pytanie
BeaJ
zasięg: raczej globalneetymologianaukanazwy