Czym zajmuje się falerystyka?

flagami i chorągwiami
zbiornikami wody słodkiej
orderami i odznaczeniami
procesami tworzenia się gór
Nauka ta zajmuje się orderami, odznaczeniami i innymi odznakami i znakami honorowymi, nadawanymi osobom zasłużonym dla monarchy, państwa lub innej organizacji posiadającej prawo nadawania odznaczeń. Falerystyka, podobnie jak i weksylologia, wyodrębniła się z heraldyki, zachowując wspólne z nią metody badawcze.
BeaJ
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneetymologiahistoriaMEDALEnaukanazwyodznaczeniaordery

Odpowiedzi według kraju

flagami i chorągwiami
zbiornikami wody słodkiej
orderami i odznaczeniami
procesami tworzenia się gór
odpowiedzi
flagNiemcy
16%
0%
66%
11%
18
flagAustria
30%
0%
60%
10%
10
flagPolska
28%
11%
50%
8%
1423
flagGrecja
21%
14%
50%
14%
14
flagAustralia
41%
0%
41%
16%
12
flagIndie
15%
25%
40%
20%
20
flagStany Zjednoczone
32%
22%
38%
6%
31
flagWielka Brytania
40%
9%
36%
9%
22