Czym zajmuje się znana w świecie, szkoła naukowa utworzona przez polskiego mechanika Fryderyka Stręka?

stopami
nanotechnologią
źródłami energii
mieszaniem
Fryderyk Stręka (inżynier mechanik) Jako dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej w Szczecinie utworzył naukową szkołę mieszania, cenioną na całym świecie, o kierunku kształcenia „Inżynieria chemiczna i procesowa”, a której absolwenci mogli uzyskać stopień doktora. Jest autorem pierwszej w Europie monografii na temat mieszania cieczy i mieszalników, która była wydana czterokrotnie (2 wydania polskie i 2 zagraniczne)
Ts
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnebadaczechemianaukanaukowcyuczeniznani ludzieznani Polacy

Odpowiedzi według kraju

stopami
nanotechnologią
źródłami energii
mieszaniem
odpowiedzi
flagPolska
7%
41%
29%
21%
376