Do jakiego organu odnosi się prawo Franka-Starlinga?

do płuc
do serca
do nerek
do wątroby
Prawo Franka-Starlinga mówi, że skurcz serca jest wprost proporcjonalny do długości początkowej włókien mięśniowych. A na to ma z kolei wpływ stopień wypełnienia komór krwią. Prowadzi to w efekcie do zwiększonej objętości wyrzutowej serca.
lesteribi
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneanatomiaciałofizjologiafizykamedycynanauka

Odpowiedzi według kraju

do płuc
do serca
do nerek
do wątroby
odpowiedzi
flagPolska
27%
37%
25%
9%
459