Do którego roku Timor Wschodni był kolonią portugalską i nazywał się Timor Portugalski?

1935
1950
1975
2000
Państwo na wyspie Timor w Ar­chi­pe­la­gu Ma­laj­ski­m, na północ od Au­stra­lii. Od zachodu graniczy z In­do­ne­zją. Do 1975 roku kolonia por­tu­gal­ska pod nazwą Timor Por­tu­gal­ski. W 1976 został anek­to­wa­ny przez In­do­ne­zję, która oku­po­wa­ła jego te­ry­to­rium do 1999.

Rozkład odpowiedzi

1935
1950
1975
2000
odpowiedzi
flagNieznany
11%
32%
41%
14%
285
flagPolska
10%
30%
40%
17%
1548
flagStany Zjednoczone
10%
30%
40%
20%
10
flagNiemcy
0%
30%
30%
40%
10
flagWielka Brytania
33%
16%
27%
22%
18

Płeć

men41%
women43%
1935
10%
4%
1950
27%
35%
1975
41%
43%
2000
19%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do którego roku Timor Wschodni był kolonią portugalską i nazywał się Timor Portugalski?
1924
41%

Szczegóły

Autor: Hubert Kusiak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.