Dział geometrii, w którym przedmiotem badań są własności płaskich figur geometrycznych to?

Planimetria
Analiza
Planometria
Sematyka
Planimetria (geometria płaszczyzny) – dział geometrii, w którym przedmiotem badań są własności płaskich figur geometrycznych. Planimetria na ogół dotyczy płaszczyzny euklidesowej, lecz może także dotyczyć płaszczyzny rzutowej i hiperbolicznej. Fundamentalne własności płaszczyzny: istnieją trzy punkty nienależące do jednej prostej, przez każde dwa różne punkty można poprowadzić dokładnie jedną prostą, przez każdy punkt można poprowadzić co najmniej dwie proste.
Marko1
0
Popraw to pytanie
11
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneGeometria euklidesowamatematykaplanimetria
Quiz matematyczny
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

Planimetria
Analiza
Planometria
Sematyka
odpowiedzi
flagPolska
81%
2%
10%
5%
38