Eksperyment BOOMERanG przeprowadzony w latach 1998 i 2003 udowodnił, że Wszechświat jest..?

płaski
ma kształt elipsy
holograficzną iluzją
ma cztery wymiary
Eksperyment składał się z dwóch lotów nad Antarktydą balonu stratosferycznego wyposażonego w teleskop z przyrządami pomiarowymi. Dane z eksperymentu określiły kształt Wszechświata jako płaski i potwierdziły spójność tych danych z modelami zimnej ciemnej materii oraz scenariuszami inflacji kosmologicznej.
Ts
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneastrofizykaastronomiaeksperymenty naukowekosmoswszechświat

Odpowiedzi według kraju

płaski
ma kształt elipsy
holograficzną iluzją
ma cztery wymiary
odpowiedzi
flagPolska
28%
35%
10%
25%
552