Fotografia przedstawia pozostałości po Forcie Elizabeth (nazwa w wersji angielskiej) na Hawajach. Z czyją działalnością kolonizacyjną związane są te ruiny?

z japońską
z polinezyjską
z rosyjską
z polską
Na początku XIX wieku, rosyjscy han­dla­rze futrami za­kła­da­li centra handlowe nie tylko na terenie Syberii ale również w Ameryce Pół­noc­ne­j, a ro­syj­skie statki handlowe re­gu­lar­nie prze­mie­rza­ły północny Pacyfik. Fort został wy­bu­do­wa­ny kiedy Rosjanie podjęli próbę ko­lo­ni­za­cji Hawajów w 1816 roku za po­śred­nic­twem dr. Scha­ef­fe­ra, który wy­ne­go­cjo­wał stosowny traktat z ha­waj­skim królem, jednakże car Alek­san­der I odmówił jego ra­ty­fi­ka­cji.

Rozkład odpowiedzi

z japońską
z polinezyjską
z rosyjską
z polską
odpowiedzi
flagPolska
27%
23%
35%
13%
618
flagNieznany
48%
21%
19%
7%
41

Płeć

men30%
women46%
z japońską
33%
18%
z polinezyjską
19%
29%
z rosyjską
30%
46%
z polską
16%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Das Foto zeigt die Überreste von Fort Elizabeth in Hawaii .Wer versuchte, Hawaii 1816 zu kolonisieren?
0
0%
flag
Fotografia przedstawia pozostałości po Forcie Elizabeth (nazwa w wersji angielskiej) na Hawajach. Z czyją działalnością kolonizacyjną związane są te ruiny?
710
34%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: en:User:Mel29
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.