Gdzie bermudy noszone są razem z marynarką jako strój oficjalny? (np. w bankach)

na Bermudach
w Australii
w Malezji
nigdzie
Bermudy jako ele­ganc­kie spodnie o krótkich no­gaw­kach powstały na za­mó­wie­nie Banku Bermudów i były wzo­ro­wa­ne na krótkich spodniach uży­wa­nych przez bry­tyj­ską Ma­ry­nar­kę Kró­lew­ską. Od tego czasu są ele­men­tem for­mal­ne­go stroju na wyspach - razem z obo­wiąz­ko­wy­mi długimi skar­pe­ta­mi.

Rozkład odpowiedzi

na Bermudach
w Australii
w Malezji
nigdzie
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
100%
0%
0%
0%
16
flagHolandia
72%
12%
4%
12%
25
flagIndie
64%
7%
21%
7%
14
flagCzechy
63%
18%
18%
0%
11
flagStany Zjednoczone
58%
20%
3%
18%
55
flagWłochy
59%
22%
11%
7%
27
flagSzwecja
53%
15%
7%
23%
13
flagWielka Brytania
49%
25%
8%
16%
104
flagPolska
46%
21%
14%
17%
4077
flagNiemcy
38%
29%
9%
22%
77
flagNieznany
35%
25%
16%
22%
227
flagNorwegia
25%
25%
8%
41%
12
flagIrlandia
14%
35%
28%
21%
14
flagRosja
10%
10%
30%
50%
10

Płeć

men45%
women47%
na Bermudach
45%
47%
w Australii
22%
23%
w Malezji
14%
12%
nigdzie
17%
16%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.