Gdzie na świecie wciąż w największej skali istnieje niewolnictwo?

na Sri Lance
w Kolumbii
w Mauretanii
w Arabii Saudyjskiej
Dziś około 600,000 miesz­kań­ców Mau­re­ta­nii, czyli ok. 20% po­pu­la­cji, to nie­wol­ni­cy. Są to w więk­szo­ści człon­ko­wie czar­no­skó­re­go ludu Haratin, który od wieków był znie­wo­lo­ny. Nie­wol­nic­two zostało w Mau­re­ta­nii znie­sio­ne dopiero w roku 1981, a w roku 2007 po­sia­da­nie nie­wol­ni­ków stało się karalne. Jest to jednak martwe prawo - do tej pory skazano zaledwie jedną osobę. Kwestia nie­wol­nic­twa stanowi w Mau­re­ta­nii nie­usta­ją­cy temat debaty pu­blicz­nej.

Rozkład odpowiedzi

na Sri Lance
w Kolumbii
w Mauretanii
w Arabii Saudyjskiej
odpowiedzi
flagRosja
16%
9%
67%
6%
31
flagNiemcy
13%
8%
62%
14%
265
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
25%
62%
3%
27
flagDania
12%
8%
60%
20%
25
flagWłochy
13%
5%
59%
22%
76
flagHiszpania
13%
7%
55%
23%
52
flagPolska
15%
10%
54%
18%
13902
flagIrlandia
22%
3%
54%
20%
59
flagWielka Brytania
17%
9%
52%
21%
461
flagKanada
16%
5%
52%
23%
59
flagHolandia
15%
7%
50%
26%
64
flagUkraina
10%
15%
50%
22%
59
flagNorwegia
22%
9%
48%
19%
31
flagSzwecja
16%
16%
45%
20%
24
flagStany Zjednoczone
17%
10%
44%
25%
607
flagNieznany
21%
12%
44%
21%
335
flagFrancja
34%
9%
43%
11%
44
flagIndie
10%
18%
38%
34%
50
flagAustria
33%
8%
37%
20%
24
flagAustralia
13%
4%
30%
52%
23

Płeć

men55%
women47%
na Sri Lance
17%
17%
w Kolumbii
7%
13%
w Mauretanii
55%
47%
w Arabii Saudyjskiej
19%
22%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: joxin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.