Gdzie najprawdopodobniej zrobiono to zdjęcie?

we Francji
626
w Japonii
350
w Izraelu
9808
na Islandii
905
Morze Martwe to jedno z najbardziej słonych jezior świata. Ze względu na dużą zawartość rozpuszczonych soli, jego woda ma średnią gęstość 1,240 kg/l. Kąpiel w Morzu Martwym to w praktyce unoszenie się na jego powierzchni bez wysiłku - niemożliwe jest zaś zanurkowanie. Dla porównania, gęstość czystej wody to 1,0 kg/l, wody morskiej przeciętnie 1,025 kg/l, zaś ludzkiego ciała - 1,062 kg/l.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneatrakcje turystyczneIzraeljeziorapływanie