Gdzie poza Afryką występuje Gepard?

Ameryka Pólnocna
Azja
Ameryka Południowa
Australia
Niegdyś w Azji gepard był bardzo roz­po­wszech­nio­ny. Wy­stę­po­wał Indiach, Azji Mniej­szej i Chinach. W Indiach ,Iranie i Arabii po­lo­wa­nia z ge­par­da­mi były wśród możnych po­pu­lar­ną roz­ryw­ką. Dziś dzikie gepardy azja­tyc­kie wy­stę­pu­ją tylko w Iranie. Za­miesz­ku­ją góry i wyżyny, gdzie panuje gorący klimat. Gepardy azja­tyc­kie są aktywne także w ciągu nocy, co jest nie­zwy­kłe u tego gatunku.

Rozkład odpowiedzi

Ameryka Pólnocna
Azja
Ameryka Południowa
Australia
odpowiedzi
flagWielka Brytania
2%
72%
15%
10%
40
flagNiemcy
10%
58%
24%
3%
29
flagStany Zjednoczone
11%
58%
23%
5%
17
flagPolska
7%
45%
22%
23%
3138
flagNieznany
4%
39%
24%
30%
523

Płeć

men51%
women43%
Ameryka Pólnocna
5%
7%
Azja
51%
43%
Ameryka Południowa
21%
23%
Australia
21%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wo (außer Afrika) können Sie Geparden treffen?
0
0%
flag
Gdzie poza Afryką występuje Gepard?
3803
45%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Behnam Ghorbani
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.