Gdzie spotkamy antananarywczyków?

wśród kleru
na Madagaskarze
w szlifierni szkła
na boisku do polo
An­ta­na­na­ry­wa to stolica Ma­da­ga­ska­ru. Nazwę 'an­ta­na­na­ryw­czy­cy' dla okre­śle­nia jej miesz­kań­ców wpro­wa­dzi­ła Komisja Stan­da­ry­za­cji Nazw Geo­gra­ficz­nych poza Gra­ni­ca­mi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.

Rozkład odpowiedzi

wśród kleru
na Madagaskarze
w szlifierni szkła
na boisku do polo
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
91%
8%
0%
24
flagHiszpania
0%
90%
9%
0%
32
flagGrecja
4%
90%
4%
0%
22
flagUkraina
8%
88%
0%
0%
36
flagWłochy
2%
85%
6%
6%
48
flagNorwegia
3%
84%
9%
3%
33
flagAustria
3%
83%
3%
9%
31
flagKanada
3%
83%
0%
3%
30
flagBelgia
12%
83%
4%
0%
24
flagNiemcy
5%
81%
9%
2%
253
flagStany Zjednoczone
3%
80%
7%
3%
127
flagHolandia
5%
80%
8%
2%
78
flagFrancja
6%
80%
10%
2%
50
flagIrlandia
0%
80%
14%
6%
50
flagPolska
7%
78%
9%
4%
18530
flagNieznany
7%
78%
8%
4%
987
flagWielka Brytania
5%
73%
10%
5%
367
flagDania
12%
70%
8%
8%
24
flagSzwecja
9%
68%
12%
9%
32
flagLitwa
22%
54%
13%
4%
22

Płeć

men83%
women79%
wśród kleru
5%
6%
na Madagaskarze
83%
79%
w szlifierni szkła
8%
9%
na boisku do polo
3%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie spotkamy antananarywczyków?
20997
78%

Szczegóły

Autor: Bercik
Ilustracja: padbmanabada
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.