Gdzie urodził się Stanisław Lem?

We Lwowie
We Wrocławiu
W Warszawie
W Wilnie
Sta­ni­sław Herman Lem urodził się 12 września 1921 we Lwowie. Był pisarzem science fiction, fi­lo­zo­fem i fu­tu­ro­lo­giem oraz kry­ty­kiem. Dzieła Lema za­wie­ra­ją od­nie­sie­nia do stanu współ­cze­sne­go spo­łe­czeń­stwa, re­flek­sje na­uko­wo­-fi­lo­zo­ficz­ne na jego temat, a także krytykę ustroju so­cja­li­stycz­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

We Lwowie
We Wrocławiu
W Warszawie
W Wilnie
odpowiedzi
flagWielka Brytania
62%
0%
0%
31%
16
flagPolska
60%
9%
5%
23%
1226
flagNieznany
56%
6%
9%
27%
106

Płeć

men60%
women59%
We Lwowie
60%
59%
We Wrocławiu
8%
12%
W Warszawie
6%
5%
W Wilnie
25%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie urodził się Stanisław Lem?
1398
60%

Szczegóły

Autor: Wojtekk
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Stanisław Lem
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.