Gdzie w ciele człowieka znajduje się istota szara?

w nerkach
196
w wątrobie
164
w mózgu
4401
w mięśniach
100
Istota szara, substancja szara, obszary ośrodkowego układu nerwowego zbudowane z ciał komórek nerwowych i ich wypustek oraz komórek glejowych (glejowa tkanka); w półkulach mózgu i móżdżku istota szara zajmuje obszar peryferyczny, tworząc korę mózgową i korę móżdżku, natomiast w rdzeniu kręgowym jest umiejscowiona w obszarze centralnym, otoczonym istotą białą
popraw to pytanie
Anna Polowczyk
zasięg: raczej globalnebiologiaczłowiekprzyrodassakizoologia
Ilustracja: wikimedia