Co wytwarza gleby bielicowe?

piaski
torfowiska
wapienie
murszowiska
Gleby bielicowe – ubogie gleby wytworzone na piaskach, zawierające w profilu wyraźny wybielony poziom wymywania i rdzawobrunatny poziom wmycia. Gleby bielicowe jako gleby strefowe występują na obszarach Europy Środkowej i Północnej, na Nizinie Wschodnioeuropejskiej, na obszarach Kanady i w północnej części USA.
Marko 1.
0
Popraw to pytanie
6
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneGleboznawstwoglebygleby bielicowe