Gdzie znajdował się pierwszy serwer WWW?

w Genewie
2404
w Stanford
1345
w MIT
1027
w Berkeley
644
Pierwszy web serwer znajdował się na komputerze NeXT wynalazcy WWW, Tima Bernersa-Lee, który pracował w genewskim CERN. Pierwszy web serwer poza Europą został uruchomiony 12 grudnia 1991 w Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) w Kalifornii.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej globalnehistoriainformatykainternet
Ilustracja: Andrew Hart