Gdzie znajduje się kaplica, w której spoczywają szczątki Dantego Alighieri?

we Florencji
w Mediolanie
w Rzymie
w Rawennie
Dante Ali­ghie­ri - autor "Boskiej Ko­me­dii­", twórca wło­sko­ję­zycz­nej li­te­ra­tu­ry. Został wygnany z oj­czy­stej Flo­ren­cji w wyniku po­li­tycz­ne­go sporu. Do końca życia błąkał się po różnych dworach Włoch. Zmarł w Rawennie w 1321 r. Mimo starań flo­ren­tyń­czy­ków jego szczątki nigdy nie po­wró­ci­ły do przy­go­to­wa­ne­go grobowca w kościele Santa Croce.

Rozkład odpowiedzi

we Florencji
w Mediolanie
w Rzymie
w Rawennie
odpowiedzi
flagPolska
44%
16%
11%
27%
599
flagNieznany
38%
24%
12%
24%
54
flagWielka Brytania
60%
30%
0%
10%
10

Płeć

men26%
women27%
we Florencji
41%
42%
w Mediolanie
22%
17%
w Rzymie
10%
14%
w Rawennie
26%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się kaplica, w której spoczywają szczątki Dantego Alighieri?
695
27%

Szczegóły

Autor: Tefilek
Ilustracja: paulbai
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.