Gdzie znajduje się najdłuższy fiord świata?

Nowa Zelandia
Antarktyda
Norwegia
Grenlandia
Kan­ger­tit­ti­vaq (duń. Sco­res­by­sun­d) to fiord we wschod­niej części Gren­lan­dii. Jest naj­dłuż­szym (350 km) i jednym z naj­głęb­szych (ponad 1500 m głę­bo­ko­ści) na Ziemi. Fiord to rodzaj głę­bo­kiej zatoki, mocno wci­na­ją­cej się w głąb lądu, często roz­ga­łę­zio­ne­j, z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi stromymi brze­ga­mi, po­wsta­łej przez zalanie żłobów i dolin po­lo­dow­co­wych.

Rozkład odpowiedzi

Nowa Zelandia
Antarktyda
Norwegia
Grenlandia
odpowiedzi
flagNepal
0%
0%
0%
100%
1
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
50%
0%
0%
50%
2
flagPolska
14%
4%
58%
22%
48
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagEstonia
0%
0%
100%
0%
1
flagLitwa
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men10%
women38%
Nowa Zelandia
0%
15%
Antarktyda
0%
0%
Norwegia
90%
46%
Grenlandia
10%
38%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się najdłuższy fiord świata?
55
25%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.