Gdzie znajduje się słynna Kryształowa Jaskina?

w Szwajcarii
w USA
w Meksyku
w Republice Południowej Afryki
Jaskinię nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Naica odkryli górnicy pra­cu­ją­cy nad po­więk­sze­niem kopalni w roku 2000. Była wtedy cał­ko­wi­cie wy­peł­nio­na wodą, która została wy­pom­po­wa­na w trakcie prac gór­ni­czych. Dzięki temu jaskinia stała się do­stęp­na, choć panująca tam bardzo wysoka tem­pe­ra­tu­ra unie­moż­li­wia swobodne zwie­dza­nie. Nie­ste­ty, usu­nię­cie wody za­po­cząt­ko­wa­ło także powolne nisz­cze­nie krysz­ta­łów pod wpływem po­wie­trza.

Rozkład odpowiedzi

w Szwajcarii
w USA
w Meksyku
w Republice Południowej Afryki
odpowiedzi
flagSzwecja
8%
8%
64%
20%
25
flagFilipiny
12%
12%
60%
16%
25
flagKanada
9%
9%
56%
23%
65
flagIndie
22%
11%
53%
11%
113
flagAustralia
14%
8%
51%
23%
47
flagRosja
9%
19%
50%
16%
42
flagStany Zjednoczone
18%
14%
49%
17%
702
flagWłochy
12%
7%
50%
28%
63
flagNorwegia
18%
10%
47%
23%
38
flagPolska
14%
12%
40%
30%
12284
flagWielka Brytania
16%
8%
40%
34%
399
flagFrancja
14%
16%
40%
28%
42
flagIrlandia
9%
16%
38%
33%
42
flagNiemcy
22%
8%
37%
29%
180
flagAustria
25%
11%
37%
25%
27
flagHolandia
16%
6%
34%
41%
43
flagUkraina
21%
15%
32%
28%
52
flagNieznany
18%
12%
28%
40%
442
flagHiszpania
28%
17%
28%
21%
28
flagDania
13%
22%
27%
31%
22

Płeć

men37%
women38%
w Szwajcarii
14%
17%
w USA
13%
11%
w Meksyku
37%
38%
w Republice Południowej Afryki
34%
31%

Wersje językowe

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.