Gdzie znajduje się u człowieka hipokamp?

w każdym zakończeniu nerwowym
3239
w nerkach
2505
w wątrobie
2415
w mózgu
15076
Hipokamp jest to element układu struktur korowych i podkorowych mózgu. Jest odpowiedzialny głównie za pamięć. To nieduża struktura umieszczona w płacie skroniowym kory mózgowej kresomózgowia. Hipokamp odgrywa ważną rolę w przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej oraz orientacji przestrzennej.
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej globalneanatomiabiologiamedycynaprzyroda
Ilustracja: Army Surgery