Gdzie zrobiono to zdjęcie?

w Rzymie
2065
w Wiedniu
1566
w Monachium
1811
w Berlinie
19976
Rzeźba umieszczona na szczycie Bramy Brandenburskiej została zaprojektowana przez Johanna Gottfrieda Shadowa w 1793 jako symbol pokoju. Wieńczącą ją gałąź oliwną, symbolizującą pokój, zamieniono jednak później na pruski Żelazny Krzyż.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnehistoriahistoria NiemieckulturaNiemcypomnikirzeźbyznane miejsca
Ilustracja: thoughtbecontact