Ile jednostek podstawowych zawiera obecnie układ SI?

trzy
625
pięć
1249
siedem
3197
dziewięć
1234
Są to: metr (m), kilogram (kg), sekunda (s), amper (A), kelwin (K), kandela (cd), mol (mol)-liczebność materii.
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej globalnefizykatechnikatechnologia